Μ. Κατσαρού: Αντισταθείτε.

"Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία" Αυτό ήταν το μήνυμα, που μας είχε στείλει και μάλιστα έγκαιρα και προφητικά ο ποιητής. Προειδοποίηση γι αυτά…

Τα ψιμύθια

Το μέγεθος, η ποσότητα, το “σβήσιμο” καθώς και η θέση στην οποία τοποθετούνται τα ψιμύθια έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να παρατηρήσουμε πόση είναι η “δύναμη” της ψιμυθιάς, από πού