Ετικέτα: Προβληματισμοί

ANAMONH

Κλείτου Κύρου: Η αναμονή

σε περιόδους ακόμα σήψης και παρακμής, όπως η σημερινή, όπου οι άνθρωποι μετατρέπονται σε απρόσωπο, χωρίς θέληση και ταυτότητα πλήθος με τις πλατιές μάζες να παραμένουν άβουλες και αλλοτριωμένες, αμέτοχες…