Ετικέτα: Θρησκεία

Ψυχολογικός Πόλεμος. Θρησκεία και κοινωνικές ανάγκες

8.2 Θρησκεία και κοινωνικές ανάγκες

Η θρησκεία σαν κοινωνικό φαινόμενο Οι θρησκείες είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο. Δημιουργήθηκαν σε κάποια φάση της πορείας ανάπτυξης της ανθρώπινης δραστηριότητας για την κάλυψη των υλικών και πνευματικών αναγκών…