Ετικέτα: Επαναστατική πορεία

Μπρεχτ. Σε ποιον ανήκει αυτός ο κόσμος.

Μπ. Μρέχτ: Μπροστά

Στην προσπάθεια να λύσουμε ένα πρόβλημα ποιο σημαντικό ακόμα από το να δίνουμε τη σωστή απάντηση είναι να βάζουμε τη σωστή ερώτηση.