Κατηγορία: ΡΙΤΣΟΣ

Γ. Ρίτσου: Λέξεις

Γ. Ρίτσου: Οι λέξεις

Ω, εσείς που αγγίξατε με τον αντίχειρα τα χείλη της αθανασίας. Έτσι κατάλαβα κι εγώ πως κάποτε από μια λέξη κρέμεται ο κόσμος.

Γ. Ρίτσου: Η γέφυρα

Γ. Ρίτσου: Η γέφυρα

Πιστεύω πως το πρώτο χρέος μας είναι η ειρήνη, Πιστεύω πως η πρώτη ελευθερία μας δεν είναι η μοναξιά μας, Αλλά η συντροφικότητα μας

Γ. Ρίτσου: Το χρέος των ποιητών

Ο Ρίτσος, "ποιητής της τελευταίας προ Ανθρώπου εκατονταετίας", μιλάει για το χρέος του ποιητή, για το ποίημα που δεν έχει χρόνο να ρεμβάζει παρά δίνει το παρόν στο πρώτο κάλεσμα…