Κατηγορία: ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Ν. Βρεττάκου: Ο αγρός των λέξεων

Ο ποιητής και οι λέξεις. Οι λέξεις όχι των λεξικών και του συντακτικού αλλά οι ζωντανές λέξεις, αυτές που μεταγγίζονται σαν το αίμα από ζωντανό άνθρωπο σε ζωντανό άνθρωπο κι…