Κατηγορία: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ. Ρίτσου: Η γέφυρα

Γ. Ρίτσου: Η γέφυρα

Πιστεύω πως το πρώτο χρέος μας είναι η ειρήνη, Πιστεύω πως η πρώτη ελευθερία μας δεν είναι η μοναξιά μας, Αλλά η συντροφικότητα μας