Ψυχολογικός Πόλεμος. Η δια βίου επίθεση.
image_print

Τα όπλα που χρησιμοποιούνται σε κάποιον πόλεμο έχουν μεγάλη σημασία. Εξίσου όμως μεγάλη σημασία έχει ο χρόνος έναρξης του πολέμου, η διάρκειά του και η ένταση με την οποία διεξάγεται. Αυτό ισχύει και στον Ψυχολογικό, τον Αόρατο Πόλεμο.

Οι Τεχνικές που ήδη αναλύσαμε αποτελούν τα όπλα με τα οποία διεξάγεται ο Ψυχολογικός Πόλεμος. Η χρονική στιγμή που θα κάνουν την εμφάνισή τους, ο χώρος και ο τρόπος που θα αξιοποιηθούν και θα μπουν σε εφαρμογή είναι ένα σοβαρό ζήτημα, στο οποίο αξίζει να σταθούμε, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την αντίσταση, που μπορεί και πρέπει να προβάλει ο λαός για να τις αντιμετωπίσει.

Υπάρχουν αναλυτές του Ψυχολογικού Πολέμου που αναφέρουν ότι η χειραγώγηση των μαζών δεν εντάσσεται στον Ψυχολογικό Πόλεμο αλλά έπεται. Πρέπει δηλαδή να προετοιμαστεί αρχικά το κατάλληλο έδαφος, ώστε ο προπαγανδιστής να χειραγωγήσει το στόχο του. Διαχωρίζουν μάλιστα την προπαγάνδα σε προ-προπαγάνδα και άμεση προπαγάνδα, θεωρώντας ότι η δεύτερη δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς την ύπαρξη της πρώτης.

Στην προ-προπαγάνδα παίρνουν μέρος εκούσια ή ακούσια άτομα που έχουν σχέση με τη διαπαιδαγώγηση, την εκπαίδευση, τη θρησκεία, την τέχνη, τις κοινωνικές εκδηλώσεις, τους εργασιακούς χώρους. Διαμορφώνουν αντιλήψεις, προκαταλήψεις, αμφιβολίες, δηλαδή ένα ευνοϊκό κλίμα για να υποδεχθεί την άμεση προπαγάνδα.

Τα άτομα που εργάζονται συνειδητά στα μεγάλα κέντρα κατασκευής του Ψυχολογικού Πολέμου είναι αυτά που εκτός από τις τεχνικές, επεξεργάζονται και οργανώνουν την υποδομή που απαιτείται για την επιτυχή διεξαγωγή του πολέμου.

Μελετούν και παρεμβαίνουν στους βασικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η προσαρμογή του κάθε ατόμου. Επηρεάζουν το πνευματικό επίπεδο, τις αντοχές, την πειθαρχία, την ικανότητα προσαρμογής, τις προτιμήσεις, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη διασκέδαση, το χώρος εργασίας ώστε να δημιουργηθεί ένας τύπος ανθρώπου ασταθής, μόνιμα αγχωμένος, ευάλωτος, προσαρμόσιμος, έτοιμος να αποδεχθεί τις ιδέες, τις αξίες και τον τρόπο ζωής που έχει ανάγκη το καπιταλιστικό σύστημα.

Σημαντικές περίοδοι για τη διαμόρφωση του ανθρώπου είναι τα πρώτα του βήματα στη ζωή, το οικογενειακό περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι εργασιακοί χώροι και τα κανάλια μέσα από τα οποία ψυχαγωγείται και ενημερώνεται. Για να πάρουμε μια ιδέα για όσα συμβαίνουν θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά σε κάθε μια από αυτές τις φάσεις και στους μηχανισμούς με τους οποίους επηρεάζουν τον άνθρωπο.

image_print