Ψυχολογικός Πόλεμος. Η συνείδηση στη διαίρεση της κοινωνίας
image_print

Με τη συνειδητή δράση ο άνθρωπος κατόρθωσε να βελτιώνει συνεχώς την παραγωγή υλικών αγαθών. πλούτος που συσσωρεύτηκε δημιούργησε μια περιουσιακή ανισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και σχέσεις ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής.

Ομάδες ανθρώπων ιδιοποιήθηκαν την εργασία των άλλων ομάδων. Έτσι χωρίστηκε η κοινωνία σε τάξεις. Η άνιση κατανομή του κοινωνικού πλούτου οδήγησε αυτές τις τάξεις σε μία ασυμφιλίωτη σύγκρουση μεταξύ τους, στην ταξική πάλη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η κοινωνία πέρασε από το δουλοκτητικό σύστημα στο φεουδαρχικό, το οποίο με τη σειρά του έδωσε τη θέση του στο σημερινό κοινωνικό σύστημα, το καπιταλιστικό.

Στο καπιταλιστικό σύστημα η κυρίαρχη τάξη, δηλαδή η αστική τάξη, χρησιμοποιεί ειρηνικά, βίαια αλλά και ψυχολογικά μέσα για να συντηρήσει και να επιβάλει τη δική της άποψη, τη δική της ιδεολογία ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την εκμετάλλευση των άλλων τάξεων και κύρια της εργατικής τάξης, που είναι ο βασικός της αντίπαλος. Προσπαθεί εξουδετερώνοντας τη λογική, να την αντικαταστήσει με το συναίσθημα και τα ένστικτα, τα οποία μπορεί να ελέγξει με ψυχολογικά τεχνάσματα.

Επηρεάζοντας τη συνείδηση του κύριου αντίπαλου της προσπαθεί να κάνει την εργατική τάξη ανίκανη να ξεχωρίσει το πραγματικό από το φανταστικό, το πραγματικό από το κάλπικο, να μη μπορεί να εκτιμήσει τι είναι ουσιαστικό και τι ανούσιο. Προσπαθεί να προκαλέσει αντιδράσεις και συμπεριφορές που να ωθήσουν την εργατική τάξη σε πράξεις που δεν έχουν φιλτραριστεί από τη συνείδησή της, που δεν έχουν σχεδιαστεί με τη λογική. Τέτοιες αντιδράσεις οδηγούν την εργατική τάξη και όλο το λαό σε καλά σχεδιασμένες παγίδες και αδιέξοδα. Αυτό στην ουσία είναι το αντικείμενο του Αόρατου Πολέμου, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια.

Για την ώρα μπαίνει αναπόφευκτα ένα ερώτημα: Μήπως όλα αυτά κινούνται μέσα στα πλαίσια της ιδεολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και αν όχι τι συμβαίνει στην πράξη

image_print