Ψυχολογικός Πόλεμος. Τί είναι
image_print

Στη διαδρομή μας πρέπει να πατάμε γερά στις απαντήσεις που έχει δώσει η επιστήμη για την εξέλιξη του ανθρώπου σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι άνθρωποι μένουμε με την εντύπωση πως μία αόρατη δύναμη συσκοτίζει το μυαλό μας και μας ωθεί σε ενέργειες που αντί να μας ωφελούν μας βλάπτουν.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως δεχόμαστε πυρά αλλά δεν βλέπουμε καθαρά ούτε από που, ούτε γιατί, ούτε με ποιο τρόπο έρχονται.

Αισθανόμαστε σα να βρισκόμαστε μπλεγμένοι σε έναν Αόρατο Πόλεμο. Δεν έχουμε άδικο. Ο Αόρατος αυτός Πόλεμος είναι μια πραγματικότητα. Διαθέτει αόρατα Ψυχολογικά πυρά αλλά οι πηγές, οι επιδιώξεις και οι στόχοι του είναι απόλυτα σαφείς και ορατοί

Για να γίνει ορατός ο Αόρατος Πόλεμος θα πρέπει να αποκαλυφθούν τα κέντρα έμπνευσης, προετοιμασίας και κατασκευής του. Θα πρέπει να αναλυθούν οι μηχανισμοί και τα ειδικά όπλα διεξαγωγής του. Χρειάζεται να καθαρίσουμε την ομίχλη που κάνει αόρατες τις δυνάμεις εκείνες που επεμβαίνουν στη νόηση, στη συνείδηση και τελικά στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Να εξετάσουμε αν αυτές οι αόρατες δυνάμεις δρουν αυθόρμητα ή οργανωμένα. Να καταλάβουμε τους σκοπούς, τις μεθόδους, τις τεχνικές που χρησιμοποιούν. Αν δεν τις κάνουμε απόλυτα ορατές δεν θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε.

Όλα αυτά έχουν σχέση με τις γνώσεις και τις εμπειρίες, δηλαδή με τη νόηση, τη συνείδηση, τα αισθήματα, τα όνειρα και τα ένστικτα του ανθρώπου. Γι αυτό είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας πριν απ’ όλα αυτές τις έννοιες. Να δούμε πριν απ’ όλα πως γεννήθηκε η συνείδηση του ανθρώπου, γιατί και με ποιο τρόπο συνεχίζει να διαμορφώνεται μέχρι τις μέρες μας.

image_print