ΧΡΩΜΑΤΑ & ΛΕΞΕΙΣ

Υδατογραφίες

Ακουαρέλες
Ακρυλικά
Σε πανί

Ελαιογραφίες

Τοπία
Νεκρές φύσεις
Προσωπογραφίες

Αγιογραφίες

Βυζαντινές αγιογραφίες με την τεχνική της Κρητικής σχολής