Φωτοσκόπιο. Μια ματιά στον κόσμο γύρω μας

Πάντα κάτι αφηγούνται οι φωτογραφίες
Κάποιες καταγγέλλουν το κοινωνικό μας σύστημα.
Μπορούμε να τις διαβάσουμε;