ΚΟΥΜΠΙΑ – KEIMENA

Οι δημοσιεύσεις μας είναι παρατηρήσεις και σκέψεις που κάνουμε καθώς ζωγραφίζουμε. Δεν αποτελούν “μαθήματα άνευ διδασκάλου”. Αντίθετα, μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο για να παρακολουθήσουμε μαθήματα από χιλιάδες ζωγράφους που διδάσκουν τεχνικές ζωγραφικής στο ίντερνετ καθώς και για να πειραματιστούμε με διαφορετικά υλικά και τεχνικές που μας ενδιαφέρουν.